Microcredieten

Microkredieten zijn kleine leningen tot maximaal enkele honderden euro’s, die voornamelijk worden toegekend aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Deze kunnen daar niet lenen bij traditionele banken, omdat ze geen vast maandinkomen hebben. Ze krijgen door een microkrediet de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een geit, een koe, een naaimachine of een winkeltje en kunnen daardoor hun financiële positie in de toekomst verbeteren en zichzelf ontwikkelen.Vrouwenassociatie ‘Murika’

Murika, een fantastisch project ten gunste van in eerste instantie een groep van 175 vrouwen en 200 weeskinderen in een zeer arm deel van Burundi. Hun mannen zijn overleden door oorlog tussen Hutu’s en Tutsi’s of aids. De weduwen kregen een microkrediet en een geit op voorwaarde dat zij een weeskind in hun gezin zouden opnemen. Dit succesvolle project loopt al een aantal jaren en wordt voortgezet.
In 2022 waren er nog ongeveer 100 vrouwen die allemaal in het levensonderhoud van hun gezinnen kunnen voorzien. Ze zijn nu zelfs verzekerd tegen ziektekosten en hun kinderen gaan naar school. Dit alles dankzij onze sponsors.
Onlangs hebben we de vrouwen een nieuw microkrediet gegeven tegen een rente van 2%. Onze vertegenwoordigster voor dit project, Patricie, controleert heel regelmatig of de vrouwen zich aan de gemaakte afspraken houden en kan ook optreden tegen degenen die dit niet doen. Dit is gelukkig niet vaak nodig, omdat de vrouwen elkaar ook controleren.

Frère Tharcisse met voorzitter Henk bij groep Murika vrouwen
Frère Tharcisse met voorzitter Henk bij groep Murika vrouwen
Murika vrouwen
Murika vrouwen


Gehandicaptenproject

We zorgen voor inkoop van kerstkaarten en andere kaarten, die handgemaakt zijn door gehandicapten van het centrum Saint Jean Bosco in Muyinga.

gehandicapten
Schermafbeelding 2024-04-10 om 19.39.31De Batwa-gemeenschap

  • Batwa1
  • Batwa2
  • Batwa3
  • Batwa4
  • Batwa5
  • Batwa6


Bij de Stichting meldde zich in 2021 een sponsor voor het Batwa-project. Deze groep minstbedeelden en kansarmen die het allerlaagst in aanzien staan, kreeg moestuinen in huur, zaden, geiten en varkens om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Niet alleen de oudere, maar ook de jongste Batwabewoners hebben door deze sponsor uitzicht gekregen op een betere toekomst: zij krijgen nu onderwijs, lesmateriaal en professionele begeleiding naar de arbeidsmarkt. De uitgaven en financiële behoeften worden gecontroleerd door onze vertegenwoordiger Deo, die daarvan uitstekend verslag uitbrengt.


Opleiding studenten van de Batwa, 5 extern en 2 intern

In Burundi is het heel gewoon begaafde studenten naar een internaat te sturen.


  • Naaisters2
  • Naaister1


Opleiding naaisters

Er is voor jonge vrouwen een opleiding gestart tot gediplomeerde naaisters. De machines zijn door ons gedoneerd, evenals allerlei benodigde materialen.

 Pharmacie Help Burundi

We hebben de universitaire opleiding tot verpleegkundig specialist bekostigd voor Patricie. Met onze hulp heeft zij een kleine apotheek, Pharmacie Help Burundi, geopend en medicijnen, verbandmiddelen en eenvoudige medische apparatuur kunnen bekostigen. Vanuit dit gezondheidscentrum in opbouw, kan zij veel betekenen om de bedroevende gezondheid van landgenoten in een arme wijk in Bujumbura op een hoger plan te brengen.

Contacten met ziekenhuisdirecteur Frère Alexis

In de buurt van Bujumbura bevindt zich een ziekenhuis van de broeders van Bene Yozefu. Nog niet alle afdelingen daar zijn opgeleverd. Tijdens het laatste bezoek van Henk ter Braak werd Frère Alexis verblijd met een gift om noodzakelijke en niet-aanwezige apparatuur te kunnen aanschaffen.Nieuwe vrouwengroep

Kort geleden is er een nieuw project gestart: 30 vrouwen van een gemeenschap kregen een microkrediet, een lening tegen 2 %. Daarmee proberen zij in hun onderhoud te voorzien. De laatste berichten die wij kregen gaan over verkoop van groenten en fruit. Misschien volgt er hier nog een nieuw landbouwproject. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.