Activiteiten

Overzicht activiteiten Stichting Help Burundi 2023:

• Bezoek commissievergadering gemeentehuis i.v.m. presentatie groepen SOSD.
• Onderzoek restaurant afgerond, geen haalbare kaart, wél een winkeltje in optie. Opleiding tot naaister wordt bekostigd. Leermeester gezocht, materialen aangeschaft en enkele naaimachines gerepareerd.
• Lezing gegeven voor Past Rotarians Oldenzaal.
• Evenals vorig jaar is een ziektekostenkaart voor de vrouwen van Murika goedgekeurd. Voor uitleg over Murika, zie ‘Lopende Projecten
• Nieuwe kaarten en veel dozen met golfballen geplaatst in de kringloop. Eveneens andere creatieve producten uit Burundi. Regelmatig worden deze voorraden aangevuld.
• Bijeenkomst 28 maart van de gemeentelijke SOSD. Presentatie Help Burundi. Subsidie ontvangen van de gemeente.
• Aanvraag ondersteuning voor de productie van bananenwijn en vruchtensappen bekeken. Het wachten is op een goede begroting en een licentie van overheidswege. Vooralsnog geen donatie onzerzijds.
• Scholingsproject Batwa-studenten gecontinueerd. Voor uitleg over de Batwa-groep, zie de pagina ‘Lopende Projecten’.
• Een aantal nieuwe geiten voor de vrouwen in Murika ter beschikking gesteld. De hongersnood is ook daar soms de oorzaak van het slachten van een geit. Vrouwen van Murika krijgen allen een microkrediet tegen 2% rente om de slechte economische situatie en prijsverhogingen het hoofd te kunnen bieden. Coöperatieve samenwerking wordt geadviseerd door Patricie.
• Gedreven door een aantal uit Murika afkomstige individuele verzoeken tot incidentele steun voor buitengewone lasten, richten we een noodfonds op, dat door Patricie beheerd wordt. Zij beslist ook over eventuele steun.
• Op 17-10 weer een bijeenkomst van de SOSD met alle werkgroepen. De gemeente zegt opnieuw een donatie toe.
• De gebruikelijke eindejaarsactiviteiten (kerstkaarten, culinaire producten) worden aan het eind van 2023 verricht.

Overzicht activiteiten Stichting Help Burundi 2022:

• Na veel correspondentie, vergaderingen en overleg met onze vertegenwoordigster in Burundi, Patricie, opende zij in februari de Pharmacie ‘Help Burundi’. Het doel is de toegang tot de basisgezondheidszorg mogelijk te maken voor de allerarmsten, die eenvoudige behandelingen niet (geheel) kunnen betalen.
• Aanvraag uit Burundi: project varkensfokkerij; dit project bestudeerd, de haalbaarheid onderzocht, vervolgens de gevraagde financiering niet gehonoreerd.
• Bezoek aan Burundi door voorzitter Henk ter Braak voorbereid, samen met een Burundese patholoog-anatoom, die werkzaam is in Duitsland. Gesprekken over projecten en noden ván en ín een ziekenhuis in aanbouw.
• PowerPoint presentatie gegeven voor de Sociëteit in Ootmarsum.
• Vergaderd over aanvraag van een soort ziektekostenverzekering tegen kosten van basisgezondheidszorg voor de vrouwen van Murika. Voor uitleg over Murika, zie ‘Lopende Projecten. De aanvraag wordt goedgekeurd.
• We verzamelen gevonden en gedoneerde golfballen, maken deze schoon en verkopen ze in bakken die we plaatsen in de Kringloop in Ootmarsum, waar de Stichting een eigen stand heeft mogen inrichten.
• Juni: reis voorzitter Henk ter Braak naar Burundi. Alle projecten bezocht. Het Waterproject functioneert en het sanitairgebouw moet beveiligd worden. In het ‘Centre des Handicapés’ in Muyinga zijn veel kaarten ingekocht voor de verkoop in de kringloop. Gehandicapten maken deze kaarten met allerlei materialen uit de natuur. Laptops zijn gedoneerd voor educatie in dit centrum.
• Bijeenkomst Stichting Ontwikkelingssamenwerking Dinkelland (SOSD) voorbereid en bijgewoond. Uitleg gegeven over onze projecten. Subsidie hiervoor toegekend door de gemeente.
• Onderzoek sportproject in Muyinga voor jongeren en/of straatkinderen.
• Nieuw honingproject ondersteund met subsidie; realisatie en controle door Patricie.
• Begroting/ aanvraag kosten opleiding voor 7 Batwa-studenten en landbouwproject Batwa doorgelicht en vervolgens goedgekeurd. Voor uitleg over de Batwa-groep, zie de pagina ‘Lopende Projecten’. Eveneens is een donatie voor aanschaf essentiële hulpmiddelen aan het ziekenhuis in Giheta goedgekeurd.
• Een Denekampse vrijwilligster, afkomstig uit Burundi, bekijkt ter plekke het sanitairgebouw en adviseert het plaatsen van een hekwerk daaromheen.
• Op 2 oktober overleed frère Tharcisse, onze vertegenwoordiger in Giheta en begeleider van o.a. het Murikaproject. We herdenken hem d.m.v. een condoleancebrief voor zijn familie met foto’s van de jarenlange samenwerking en laten deze afdrukken door Patricie. Zij vertegenwoordigde onze Stichting bij de begrafenis.
• We hebben een opvolger voor frère Tharcisse gevonden: frère Silas.
• Bezoek kringloop waar alle kaarten en golfballen zijn verkocht. Nieuwe voorraad neergezet.
• Kerstkaarten (van het gehandicaptencentrum) met update van de projecten aan onze sponsors gestuurd.
• We bekijken of er voor jonge vrouwen een opleiding tot naaister rendabel kan worden opgezet.
• Bovendien zijn er plannen voor het opzetten van een klein restaurant. Aan de hand van de begrotingen nemen we een beslissing.
• In december 2022 ontplooiden enkele vrijwilligers culinaire kwaliteiten en bakten ze voor de Stichting producten voor de verkoop.


Financiën

Overzicht van financiële jaarverslagen: