Doel 

Het doel van de Stichting Help Burundi is het opzetten van projecten die ertoe moeten leiden dat de mensen in Burundi door zelfwerkzaamheid en zelfontplooiing in staat gesteld worden hun erbarmelijke leefomstandigheden te verbeteren.

We werken samen met broeders van een religieuze orde: de orde van Bene Yozefu en twee bewezen betrouwbare vertegenwoordigers in Burundi, Deo en Patricie.Bestuur

Henk Ter Braak, voorzitter.
Fons Fiselier, secretaris.
Leonie Siers, notulist en vertaalster.
Anne-Margreet Braakman, notulist en vertaalster.
Frank Nieuwhuis, lid.


Het dagelijks bestuur vergadert gemiddeld 1 keer per 2 weken. Van elke bijeenkomst worden notulen gemaakt.
In goed overleg met de vertegenwoordigers in Burundi worden de projecten opgestart en daarna nauwlettend gevolgd. De verslaggeving gebeurt digitaal.

 

ANBI

De Stichting Help Burundi is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder ANBI dossiernummer 24323.

Waarom is het belangrijk dat Stichting Help Burundi deze status heeft?
• Een ANBI- lid hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
• Uitkeringen die een ANBI-lid doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
• Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).


 


 


Contactgegevens

Stichting Help Burundi
Harwichsdijk 10
7591 GJ Denekamp
06-51390709

contact@helpburundi.nl