Doel 

Het doel van de Stichting Help Burundi is het opzetten van projecten die ertoe moeten leiden dat de mensen in Burundi door zelfwerkzaamheid en zelfontplooiing in staat gesteld worden hun erbarmelijke leefomstandigheden te verbeteren.

We werken samen met broeders van een religieuze orde: de orde van Bene Yozefu en twee bewezen betrouwbare vertegenwoordigers in Burundi, Deo en Patricie.

Beleid

Een actueel Beleidsplan kunt u hier downloaden

Bestuur

Henk Ter Braak, voorzitter.
Fons Fiselier, secretaris.
Leonie Siers, notulist en vertaalster.
Anne-Margreet Braakman, notulist en vertaalster.

Het dagelijks bestuur vergadert gemiddeld 1 keer per 2 weken. Van elke bijeenkomst worden notulen gemaakt.
In goed overleg met de vertegenwoordigers in Burundi worden de projecten opgestart en daarna nauwlettend gevolgd. De verslaggeving gebeurt digitaal.

Werkwijze

Alle bestuurders van de Stichting werken puur op vrijwillige basis en ontvangen derhalve geen enkele beloning. De uitgaven worden gecontroleerd door de boekhouder, de heer B. Monninkhof, die hiervoor geen vergoeding vraagt. Hij stelt ook de staat van baten en lasten en de balans vast. Financiële jaarverslagen zijn op de pagina Activiteiten en Financiën te downloaden.

De benodigde financiële middelen verkregen en verkrijgen wij door:

Golfballen verkoop
Golfballen verkoop
Breigroep Vrienden van Burundi
Breigroep Vrienden van Burundi
Verkoop kerstkaarten
Verkoop kerstkaarten
Statiegeldbus
Statiegeldbus


 • Privégiften.
 • Het geven van lezingen voor mogelijke sponsors.
 • Het organiseren van golftoernooien.
 • Wollen kleding te laten breien door vrijwilligsters voor de verkoop op markten.
 • Samenwerking met Wilde Ganzen.
 • Het bij enkele supermarkten plaatsen van statiegeldbussen, waarin mensen hun statiegeldbonnetjes kunnen doneren.
 • Het verkopen van zelfgebakken nieuwjaarsrolletjes.
 • Het bij een golfclubhuis plaatsen van een verzamelbak voor gevonden golfballen, die vervolgens worden schoongemaakt en verkocht.
 • Het verkopen van kaarten, waarvoor een speciaal hoekje is ingericht in de Kringloop in Ootmarsum.
 • Bij de Plus supermarkt in Denekamp bevindt zich op de statiegeldautomaat een speciale button voor o.a. ons goede doel, zodat mensen hun statiegeld kunnen doneren.
 • Bovendien ontvangen wij een jaarlijkse bijdrage van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Dinkelland.

Een uitgebreid overzicht van de activiteiten in 2022 en 2023 staat op de pagina Activiteiten en Financiën


ANBI

De Stichting Help Burundi is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder ANBI dossiernummer 24323.

Waarom is het belangrijk dat Stichting Help Burundi deze status heeft?
• Een ANBI- lid hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
• Uitkeringen die een ANBI-lid doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
• Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).


 


 


Contactgegevens

Stichting Help Burundi
Harwichsdijk 10
7591 GJ Denekamp
06-51390709

contact@helpburundi.nl